Lekcja pilotażowa w gimnazjum w programie szkoleniowym "DIALOG-JAK ZACZYNAĆ?"

Spotkania rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami.

W środę 16 listopada o godzinie 17:00 w auli szkoły odbędzie się spotkanie z rodzicami I klasy gimnazjum oraz I i II klasy liceum z Zygmuntem Medowskim – terapeutą uzależnień, przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”. Po tym spotkaniu zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami klas.
Wywiadówki dla rodziców uczniów klas III zaplanowane są na godzinę 17:30.

Dzień chłopaka

Dzień Chłopaka w GIMNAZJUM -
mimo, że nasza klasa liczy tylko sześć dziewcząt,

Działania na ułamkach zwykłych

Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”)

Szóstoklasisto, zapraszamy na dni otwarte!

Osiągnij sukces z nasza pomocą

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta