I say, Ich sage, Je dis, digo ...

Strona dla wielojęzycznych Europejczyków :)

Dzień Języków Obcych

Dzień Języków Obcych tym razem w formie dwuetapowego konkursu odbył się w naszej
szkole 4 grudnia i wzięło w nim udział sześć klas pierwszych, pięć drugich oraz trzecia klasa
gimnazjalna.
Jurorzy – pani Bożena Kondratiuk, pani Beata Pleszewska, pan Jarosław Chabaj i pan Jan
Burdyński oceniali występ artystyczny i ekspozycje (stoiska) klas, które przedstawiały kraje
wylosowane przez ich reprezentantów 4 tygodnie wcześniej.
Wśród klas pierwszych pierwsze miejsce zajęła klasa Ic (reprezentująca Danię), drugie –
klasa If (Słowenia) a trzecie – klasa Ib (Szkocja).
W klasach drugich, pierwsze miejsce zdobyła klasa IId (Nowa Zelandia), drugie – IIa
(Argentyna), trzecie- IIe (Islandia).
Na szczególne wyróżnienie zasługuje występ reprezentantek klasy IId – taniec wojenny Black
Haka (highlights), piosenka i taniec pań z klasy Ic, performance klasy IIa, oraz oryginalna
makieta Malty, wykonana przez uczniów klasy trzeciej GA.
Wszystkim uczestnikom tego wydarzenia serdecznie dziękujemy za pracę, przygotowanie
i udział w konkursach.
Magdalena Sikora
Wojtek Stępniak

 

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta