Eat-Compete-Get Fit!

Eat-Compete-Get Fit!

Mobilność na Węgry

Harmonogram mobilności na Węgry

Informacje o projekcie

Od 1 września 2017 roku nasza szkoła uczestniczy w programie Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach tego programu realizujemy projekt "Eat-Compete-Get Fit!" w akcji KA2, Partnerstwa Strategiczne, razem ze szkołami średnimi z Turcji, Włoch, Grecji, Niemiec i Węgier. Projekt będzie trwał dwa lata ...

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"Eat - Compete - Get Fit!"
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
AKCJA KA 2 ...

Turcja

Węgry

Mobilność na Węgry

Włochy

Grecja

Niemcy

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta