Aktualności liceum

czyli, co w trawie piszczy

Wybory 2019

Szkolna Komisja Wyborcza niniejszym ogłasza termin wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na 28.01.2019r.

Osoby zainteresowane kandydowaniem proszone są o zgłoszenie się do przewodniczącego SKW - Kai Kędzioł z klasy IIID, w celu pobrania dokumentów. Termin zgłaszania kandydatur został przez SKW ustalony na 22.01.2019r. Oznacza to, że do tego czasu należy pobrać, wypełnić (w tym zebrać podpisy) i złożyć do SKW.

Dokładny skład SKW oraz listę kandydatów będzie można znaleźć w zakładce Samorząd Uczniowski.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta