Informacje dla kandydatów do liceum

Dlaczego warto się u nas uczyć?

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania przez absolwentów gimnazjów wniosków o przyjęcie do szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 11 maja 2017 r. zmieniającym Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia został przedłużony do 20 czerwca 2017 r.
link do strony kuratorium poniżej

Szczegółowe wyniki kandydatów, którzy pozytywnie przeszli test kompetencji z języka angielskiego i niemieckiego można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu szkoły (w godzinach 8-15) lub bezpośrednio przychodząc do szkoły.

W sekretariacie szkoły wydawane są zaświadczenia o wynikach sprawdzianu kompetencji językowych, jeśli potrzebne są w innej szkole.

Osoby, które chciałyby mieć wgląd do egzaminów, prosimy o złożenie do dnia 14.06, do sekretariatu szkoły podania z uzasadnieniem prośby o udostępnienie prac. 

W zeszłym roku do poszczególnych klas przyjmowano uczniów z punktacją wynoszącą powyżej:

I A - 138 pkt. I B - 165 pkt. I C i D - 135 pkt  I E - 138 pkt.  I F 140 pkt.
Co roku wpływ na progi punktowe mają wyniki egzaminów gimnazjalnych i oceny na świadectwach ukończenia gimnazjum. 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki do klasy B, o których mowa w art. 20f ust. 5 ustawy 24 maja 2017 r. godz. 10.00.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w artykule 20j ust.1 ustawy z języka angielskiego (klasy B, D i E) i języka niemieckiego ( klasa C) do klas dwujęzycznych 24 maja 2017 r. godz. 12.30 - język angielski i 14.15 - język niemiecki

 

Jesteśmy szkołą innowacyjną

 • od 2017 roku tworzone są cztery klasy dwujęzyczne,
 • od 2016 tworzone są dwie klasy interdyscyplinarne.
 • od 2015 roku realizowana jest nowa klasa przyrodnicza z innowacjami 
  pedagogicznymi z biologii i geografii (do wyboru)
 • od 2014 roku realizujemy innowacje pedagogiczne z biologii i chemii w klasie biologiczno-medycznej I A (zajęcia laboratoryjne) i innowację z fizyki w klasie politechnicznej I E (fizyka doświadczalna)
 • od 2013 roku realizujemy wyjątkową na skalę kraju innowację pedagogiczną - autorską klasę I B matematyczno-fizyczno-informatyczną, w której realizuje się odwróconą szkołę z matematyki, lekcje on-line, lekcje przygotowujące do konkursów i olimpiad, obozy naukowe, mecze matematyczne z innymi liceami Trójmiasta, zajęcia na Politechnice Gdańskiej kończące się egzaminami z matematyki z zakresu I roku studiów
 • od kilku lat realizowany jest  autorski  program teatralny.

 


Jesteśmy szkołą z pasją

 • organizujemy wyjątkowe koncerty, akcje charytatywne, imprezy teatralne, nocne warsztaty teatralne, sesje fotograficzne, noce filmowe, różnorodne i liczne zawody sportowe, noce z matematyką
 • co roku przygotowujemy „otrzęsiny” klas pierwszych, konkursy piosenek, w których klasy rywalizują, przygotowując oryginalne własne kompozycje, teksty, aranżacje, kostiumy i ruch sceniczny
 • przeprowadzamy Debaty Oksfordzkie w ramach projektu „Młodzieżowa Agora Pomorza”, rozwijające świadomość obywatelską
 • stwarzamy uczniom możliwość uzyskiwania certyfikatów z języka niemieckiego. (porozumieniu z Goethe Institut) oraz francuskiego

Szkoła swoją renomę zawdzięcza

niezwykłej kadrze mądrych, sympatycznych i charyzmatycznych nauczycieli, mających poczucie humoru, pasjonatów, którzy swoją fantazją prowokują uczniów do twórczych inicjatyw i oryginalnych działań. 

Baza lokalowa i wyposażenie

 • nowoczesna hala sportowa, siłownia, sala lustrzana, boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, kryty kort tenisowy
 • profesjonalna sala teatralna, aula
 • biblioteka z czytelnią multimedialną, pracownia internetowa
 • pracownia fotograficzna, studio nagrań, sale prób muzycznych dostępne przez 6 dni w tygodniu
 • Internet w salach lekcyjnych, projektory i tablice interaktywne, tablety w pracowni matematycznej
 • monitoring, indywidualne szafki dla uczniów, duży parking

Realizowane aktualnie projekty, programy

 • „Zdolni z Pomorza”
 • „Absolwent na rynku pracy”
 • Młodzieżowa Akademia Teatralna
 • Akademia Filmu i Fotografii
 • projekt profilaktyczny ”PaT” (Profilaktyka a Ty)
 • projekt profilaktyczny „Koło Młodzieżowych Inicjatyw Muzycznych”
 • projekt międzynarodowy we współpracy ze szkołą w Berlinie „Polacy na emigracji”
 • polsko-niemiecka wymiana młodzieży
 • projekt edukacyjny we współpracy z IPN „Losy żołnierzy AK na terenie Litwy i Białorusi”
 • projekt Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Wileńskiej

Kluby i koła zainteresowań:

 • koła przedmiotowe
 • koło Młodzieżowych Inicjatyw Muzycznych
 • koła teatralne, fotograficzne, filmowe, filozoficzne, informatyczne
 • różnorodne zajęcia sportowe, między innymi siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy
 • futbol stołowy
 • cykliczne wieczorne wyjścia do trójmiejskich teatrów

Bieżąca współpraca

 • z Politechniką Gdańską (Akademią ETI)
 • Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
 • Uniwersytetem Gdańskim
 • Wyższą Szkołą Bankową
 • Radą Dzielnicy Piecki-Migowo
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5
 • z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Kongresem Obywatelskim
 • uczestniczymy także w Polsko-Niemieckim Parlamencie Młodzieży

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta