Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja

Bożena Kondratiuk dyrektor

Dyrektor, nauczycielka języka polskiego


Kamil Żmudziński dyrektor

Wicedyrektor, nauczyciel fizyki i astronomii


Nauczyciele

Małgorzata Karmasz nauczyciel

Nauczycielka matematyki, prowadzenie strony internetowej szkoły
malkarm64@edu.gdansk.pl


Jolanta Chamerska nauczyciel

Nauczycielka matematyki


Emil Cieślak nauczyciel

Język angielski


Marzena Chomziuk nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Robert Cyrta nauczyciel

Nauczyciel historii, wos, religii i nauki o teatrze


Szymon Dobecki nauczyciel

Nauczyciel matematyki


Renata Dombrowska nauczyciel

Nauczycielka języka francuskiego


Marcin Dzierżawski nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego


Bartłomiej Fojtuch nauczyciel

Nauczyciel informatyki


Marta Górna nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


Piotr Gwit nauczyciel

Nauczyciel podstaw przedsięborczości, przysposobienia obronnego, WOS


Maria Hebel nauczyciel

Nauczycielka matematyki, opiekun Samorządu


Agnieszka Jackiewicz nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Elżbieta Kuchta nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Monika Kuczyńska-Barczewska nauczyciel

Nauczycielka języka polskiego


Daniel Łumianek nauczyciel

Nauczyciel geografii


Katarzyna Neumann nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


ks. Krzysztof Nowak nauczyciel

Nauczyciel religii


Marcin Osijewski nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego


Beata Piełowska nauczyciel

Nauczycielka biologii


Jaromir Pyrek nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego


Aleksandra Rachoń nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Anna Rink nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


Jakub Rodowski nauczyciel

Nauczyciel fizyki i astronomii


Dorota Rutkowska nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


Urszula Goławska nauczyciel

Nauczycielka matematyki


Magdalena Sikora nauczyciel

Nauczycielka języka francuskiego


Hanna Stochowicz-Konopko nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Wojciech Stępniak nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego


Mikołaj Sochacki nauczyciel

Nauczyciel fizyki i astronomii; informatyki


Leszek Szabłowski nauczyciel

Nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie


Marcin Szczepan nauczyciel

Nauczyciel historii i wos


Małgorzata Traczuk nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Małgorzata Tymańska nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Małgorzata Wawro nauczyciel

Pedagog szkolny, email: pedagog xxlo@tlen.pl


Dagmara Zawistowska-Toczek nauczyciel

Nauczycielka języka polskiego


Żanetta Ziółkowska nauczyciel

Nauczyciel matematyki


Wioletta Żmudzińska nauczyciel

Nauczycielka chemii


Małgorzata Żółtowska nauczyciel

Nauczycielka informatyki


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta