1996/1997

1996/1997

Andrzej Ziółkowski nawiązał kontakt i współpracę ze szkołą w fińskim Turku, mającą na celu wymianę młodzieży.
Powstała gazetka szkolna „Skrzep”, której twórcą i redaktorem był Piotr Gutkowski - uczeń klasy II b.
Odbyły się spotkania autorskie zorganizowane przez bibliotekarzy, gośćmi byli: Marta Fox, Janina Wieczerska, Jan Ciechowicz, Jerzy Samp.
Mgr Irena Loose zorganizowała sesję popularnonaukową z okazji obchodów Tysiąclecia Gdańska.
Czworo uczniów (Anna Paczuska, Katarzyna Rogala, Magda Kucewicz i Piotr Wojtiuk) zostało wyróżnionych nagrodami podczas udziału w miejskim sympozjum czytelniczym „Jestem przewodnikiem po tysiącletnim Gdańsku” – opiekunką i koordynatorką grupy była mgr Gabriela Skoracka.
19 marca w szkole wystąpił z koncertem muzyki klasycznej i prelekcją Zespół Filharmoników Wrocławskich Sambossa w składzie: Henryk Rymarczuk - flet, Jan Prochownik - gitara. Muzyków zaprosiła mgr Anna Rink.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta