1997/1998

1997/1998

Od września do listopada funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Henryk Dołasiński, nauczyciel historii i wos-u.
14 października mgr Ewa Koturbasz wraz z uczniami klasy II d przygotowała spektakl „Lekcja języka polskiego”, oparty na prozie Witolda Gombrowicza.
W grudniu 1998 roku w wyniku konkursu nowym dyrektorem zostaje mgr Bożena Cichocka, nauczycielka języka polskiego. Pierwszą decyzją nowej dyrektor było zakupienie sprzętu dyskotekowego, przekazanego pod opiekę samorządowi uczniowskiemu.
Kuratorium Oświaty przekazało szkołę Gminie Miasta Gdańska.
Zarząd Miasta Gdańska podjął decyzję o budowie hali sportowej przy „dwudziestce” – rozpisany został przetarg na projekt hali.
Rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki szkolnej.
1 marca 1998 roku funkcję wicedyrektora szkoły objęła mgr Elżbieta Szymanik-Mażewska, nauczycielka geografii.
17 kwietnia w szkole wystąpił z koncertem muzyki klasycznej Zespół Filharmoników Gdańskich The Gdansk Philharmonic Brass w składzie: Janusz Szadowiak- trąbka, Lucjan Sierpowicz - flugelhorn, Mirosław Merkel - waltornia, Andrzej Chodziński - puzon. Muzyków zaprosiła i prelekcję poprowadziła mgr Anna Rink.
Wystawienie w Gdyni nagrodzonej inscenizacji według scenariusza Piotra Gutkowskiego „W hołdzie tym, co polegli na nieludzkiej ziemi”, która odbyła się 1 maja.
Bydgoszcz - I miejsce Adama Michalaka i Arkadiusza Jesionowskiego w Finale IV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich, w kategorii juniorów młodszych, w biegu na 5000m.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta