2000/2001

2000/2001

7 września 2000 roku odbyła się wielka uroczystość - nadania szkole imienia Zbigniewa Herberta, z udziałem znakomitych gości (m.in. prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza), w tym honorowych – żony poety, pani Katarzyny Herbert i siostry – pani Haliny Herbert-Żebrowskiej.
Uroczystość połączona była z otwarciem i poświęceniem hali sportowej. Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski poświęcił sztandar szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców. Wybór patrona jeszcze bardziej podkreślił wyjątkowy charakter szkoły, od tej pory mogącej szczycić się mianem „herbertówki”.

W czasie uroczystości Dnia Edukacji chórek uczennic przygotowany przez mgr Annę Rink odśpiewał „Nie całkiem poważny HYMN DWUDZIESTKI”, a następnie całkiem już poważną i niezwykle wzniosłą piosenkę Zbigniewa Preisnera do tekstu Adama Asnyka „Musimy siać”. Ponieważ niegdyś tekst ten wykorzystany został jako Hymn Nauczycieli, tym razem także wszyscy nauczyciele zostali poproszeni do odśpiewania tej pieśni.
15 października gościł w naszej szkole dyrektor Windthorst-Gymnasium Meppen dr Wolfram Hamacher i naszej polsko- niemieckiej wymianie została oficjalnie nadana ranga Partnerstwa Szkół.
W grudniu dyrektor Bożena Cichocka i mgr Ewa Koturbasz uczestniczyły w międzynarodowej konferencji Sokrates Comenius w Bremie. Owocem tej współpracy była także konferencja uczestników projektu w naszym liceum, z udziałem nauczycieli oraz uczniów z Niemiec i Włoch (nad przebiegiem tego wydarzenia czuwała mgr Ewa Koturbasz).
W pierwszą sobotę grudnia odbyła się impreza „Z Mikołajem na sportowo” zorganizowana dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo przez mgr Elżbietę Kuchtę, mgr Małgorzatę Traczuk, mgr Małgorzatę Tymańską oraz wolontariuszy naszej szkoły. Sponsorami imprezy integracyjnej było Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Spółdzielnia L.W.S.M. „Morena”.
12 - 17 lutego w ramach programu Comenius gościli w naszej szkole nauczyciele z Niemiec i Włoch. Program wizyty przygotowany przez mgr Ewę Koturbasz i mgr Annę Rink obejmował m.in. obserwację lekcji geografii poprowadzonej przez mgr Urszulę Korowicką („Podróż po Europie”) i występ grupy teatralnej.
17 lutego - wieczór poezji Zbigniewa Herberta, przygotowany przez uczniów „dwudziestki”, pod kierunkiem mgr Moniki Kuczyńskiej.
23 lutego - spotkanie z aktorką Dorotą Stalińską, która opowiadała uczniom o swojej pracy aktorskiej, jak również działalności społecznej. Nie bez znaczenia był tu fakt, że pani Stalińska kształciła się niegdyś pod okiem Andrzeja Ziółkowskiego.
27 lutego - uroczyste podpisanie na zamku w Lublinie przez dyrektor Bożenę Cichocką i przewodniczącego samorządu uczniowskiego Wojciecha Kopowskiego założycielskiego aktu Klubu Herbertowskich Szkół.
30 marca uczennica Magdalena Bieschke zostala laureatką konkursu WYGRAJ INDEKS organizowanym przez Wydział Chemii PG. Przygotowaniem kierowała mgr Teresa Rekowska.
Od 10 do 15 kwietnia gościł w „herbertówce” Hans Ulrich Sudek z Meppen, który w ramach trwającej współpracy polsko-niemieckiej prowadził warsztaty w celu przygotowania uczniów do wystawienia sztuki teatralnej w języku niemieckim. Działalność prowadzi Szkolne Koło Europejskie, którego koordynatorem jest mgr Henryk Dołasiński.
W kwietniu obchodzono w szkole Dzień Ziemi. Uroczystość przygotowała dr Barbara Baracz. Chórek uczniów klasy IIIe przy akompaniamencie mgr Anny Rink wykonał dwie piosenki: Jonasza Kofty i Jana Pietrzaka „Pamiętajcie o ogrodach” oraz „Antyekologiczną kukułkę” z dowcipną inscenizacją. Z programem tym zespół pod opieką dr Barbary Baracz pojechał w czerwcu na Festiwal Ekologiczny w Wisełce.

W ramach uroczystości ku pamięci pomordowanych w Katyniu przygotowanej przez mgr. Henryka Dołasińskiego, uczennica Zuzanna Kassak wykonała przy akompaniamencie mgr Anny Rink „Dettinger Te Deum” Georga Friedricha Händla.
13 maja w Teatrze Miejskim w Meppen odbyła się premiera sztuki Petera Weissa „Die Ermittlung”. Przedstawienie to zostało przygotowane w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Grupę polskich uczniów przygotowała mgr Anna Rink.
Widowisko muzyczne z piosenkami i fragmentami prozy Nicka Cave’a, przygotowane przez uczniów „dwudziestki”, pod kierunkiem mgr Moniki Kuczyńskiej i pedagog Małgorzaty Wawro.
W ostatnim tygodniu sierpnia grupa teatralna przygotowana przez mgr Annę Rink daje 5 dodatkowych przedstawień „Die Ermittlung” na terenie Niemiec. Grupie towarzyszy mgr Gabriela Skoracka.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta