2001/2002

2001/2002

Wrzesień - wizyta uczniów i nauczycieli z Niemiec i Finlandii – wymianę trójstronną zorganizowali mgr Anna Rink i Andrzej Ziółkowski.
7 września – wystawienie dramatu Petera Weissa „Die Ermittlung” w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.
23 października przedstawienie „Die Ermittlung”, tym razem z powodu niemożności dojechania niemieckiej grupy tylko w wykonaniu polskich uczniów, zdobywa I miejsce na 2. Festiwalu Młodzieżowych Teatrów Niemieckojęzycznych w Łubowicach.
W 2001 roku dostęp do Internetu w szkole stał się powszechny. Oprócz podłączonych do sieci komputerów w dwóch pracowniach, pokoju nauczycielskim oraz czytelni szkolnej, uczniowie mogli korzystać z komputerów rozmieszczonych w holu szkoły.
We wrześniu rozpoczęły się zajęcia teatralne „ Drama in English” prowadzone przez mgr Aleksandrę Gołuńską.
12 października delegacja młodzieży pod kierunkiem dyrektor Bożeny Cichockiej i mgr Ewy Koturbasz wzięła udział w II Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół w Brzegu.
3 listopada grupa 16 uczniów XX LO wyjechała pod opieką mgr Jolanty Chamerskiej na wspólne polsko - niemieckie warsztaty do Altdorf w Niemczech. Uczniowie przygotowali przy pomocy mgr. Andrzeja Bocera i mgr Anny Rink prezentację regionu pomorskiego.
15 listopada - spotkanie z Przewodniczącym Rady Głównej Klubu Herbertowskich Szkół - Wojciechem Kalickim i delegacją z Lublina i Słupska, w związku z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Sopocie, poświęconej Zbigniewowi Herbertowi. Udział w uroczystościach, m.in. w okolicznościowej sesji Rady Miasta Sopotu, wzięła delegacja uczniów gdańskiej „herbertówki”.
8 grudnia - „Dzień bez papierosa” – wydarzenie kulturalno-rozrywkowo-edukacyjno-profilaktyczne, zainicjowane i zorganizowane przez szkolną pedagog Małgorzatę Wawro. Dzień ten stał się punktem obowiązkowym w corocznym harmonogramie wydarzeń z życia „dwudziestki”.
Rozstrzygnięcie konkursu „Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach”.
Sukces spektaklu „Die Ermittlung” zaowocował przyznaniem szkole pokojowej nagrody Dolnej Saksonii, po odbiór której 19 grudnia udały się dyrektor Bożena Cichocka i mgr Anna Rink wraz ze wszystkimi wykonawcami.
W okresie przedświątecznym odbyła się cykliczna już impreza dla niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo „Z Mikołajem na sportowo”, z udziałem uczniów naszej szkoły, przygotowana pod kierunkiem mgr Elżbiety Kuchty, mgr Małgorzaty Traczuk, mgr Małgorzaty Tymańskiej. Dzień, w którym uczniowie „dwudziestki” w ramach dobrowolnego wolontariatu spędzają czas z niepełnosprawnymi, zagościł na stałe w programie corocznych szkolnych imprez. W tym samym duchu został zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla niepełnosprawnych pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska – „Gdańsk miastem dla niepełnosprawnych” (inicjatorką przedsięwzięcia była dyrektor Bożena Cichocka).
Inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy IIf pod kierunkiem mgr Ewy Koturbasz, pod tytułem „Biografia Zbigniewa Herberta”.
Przedstawienie teatralne w języku angielskim „ Look on the bright” pod kierunkiem mgr Aleksandry Gołuńskiej.
22 stycznia - promocja liceum w ramach Dni Otwartych, zorganizowanych przez samorząd uczniowski, pod kierunkiem przewodniczącej Magdaleny Tuszyńskiej.
2 lutego uczniowie Olga Gajewska, Krzysztof Kisiel, Karolina Klages, Lucyna Morzy, Damian Nowowiejski, Kamil Orski i Michał Wilkanowicz zdobyli 4 miejsce
w Grze Miejskiej połączonej z Konkursem Języka Niemieckiego i Wiedzy o Niemczech, organizowanej przez Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku.
23 kwietnia - młodzież pod kierunkiem mgr. Henryka Dołasińskiego i mgr Małgorzaty Traczuk reprezentowała szkołę podczas III Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół w Żorach.
13 maja - uroczyste otwarcie kompleksu boisk szkolnych (do siatkówki, piłki nożnej, piłki koszykowej) pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza. Otwarciu towarzyszył festyn dla uczniów oraz ich rodziców. Punktem kulminacyjnym było rozegranie meczu koszykówki pomiędzy uczniami XX LO a Radnymi Miasta Gdańska oraz mecz siatkówki z udziałem uczniów i nauczycieli „herbertówki”.
Szkoła dokonała zakupu nowych mebli i komputerów dla uczniów, znajdujących się w bibliotece szkolnej oraz sprzętu elektronicznego, będącego na wyposażeniu nowoczesnej sali audiowizualnej.
17 maja - Dzień Ziemi - happening zorganizowany przez nauczycieli biologii, dr Barbarę Baracz i mgr Beatę Piełowską.
30 kwietnia uczennice Anna Rytlewska i Renata Boroszko zostały laureatkami konkursu WYGRAJ INDEKS, organizowanego przez Wydział Chemii PG. (Przygotowanie: Teresa Rekowska).
Koncert piosenek zespołu HEY, wykonanych przez uczniów pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro.
Dzięki staraniom mgr Małgorzaty Tymańskiej do szkoły zawitał muzyk Tymon Tymański, który przeprowadził dla młodzieży warsztaty gitarowe.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta