2005/2006

2005/2006

Wrzesień - uczennica XX LO Anna Traczuk odebrała Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wysokie osiągnięcia w nauce.
9 września – „Europejski Dzień Języków” – pomysłowy program przygotowany pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego.
9 - 16 września - polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Gościliśmy uczniów z Meppen w Gdańsku.. Narodził się pomysł uczczenia X-lecia wymiany kolejnym przedstawieniem.
10 - 15 października - wizyta koordynatorów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie Comenius „Wielokulturowość w nauczaniu języków obcych” w Popradzie. XX LO reprezentowała nauczycielka języka angielskiego mgr Małgorzata Heise.
20 - 22 października - VII Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół w Żerkowie – liceum reprezentowała czteroosobowa delegacja z mgr Ewą Koturbasz.
Spotkanie młodzieży XX LO z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w ramach rocznicy obrony Lwowa, przygotowane przez mgr Ewę Koturbasz.
9 grudnia – odbyła się cykliczna impreza integracyjna „Z Mikołajem na sportowo”. Sponsorem imprezy był I Inspektorat PZU w Gdańsku.
Poloniści mgr Agnieszka Magda i mgr Marcin Osijewski w Centrum Edukacji Nauczycieli przedstawili prezentację multimedialną na temat sposobu przygotowania i wystąpienia na ustnej maturze, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i metodyków.
I miejsce dla XXLO w Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.
I miejsce Mistrzostwach Gdańska Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt.
28 marca – 2 kwietnia - w ramach realizacji projektu Comenius miał miejsce wyjazd dyrektor Bożeny Cichockiej i nauczycielki języka niemieckiego mgr Anny Rink do Wenecji na spotkanie dyrektorów szkół.
W kwietniu - zorganizowanie przez nasze liceum międzyszkolnego konkursu literackiego pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza pt. „Impresje litewskie”.
21 - 23 kwietnia - wyjazd młodzieży i nauczycieli do Wilna jako forma nagrody za najlepsze prace o kulturze litewskiej. Opiekunami wycieczki byli mgr Henryk Dołasiński i mgr Marcin Osijewski. Wyróżnionych tą nagrodą ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska zostało 20 uczniów z gdańskich liceów.
24 - 28 kwietnia - wymiana polsko-niemiecka. Wyjazd uczniów i nauczycieli do Meppen pod opieką mgr Anny Rink i mgr. Emila Cieślaka.
Czerwiec – Bojano - II Marszobieg terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z województwa pomorskiego. Zorganizowany został przez Małgorzatę Traczuk i Elżbietę Kuchtę we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz przy pomocy wolontariuszy z XX LO.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta