2009/2010

2009/2010

Wrzesień – udział młodzieży wraz z nauczycielami w przedsięwzięciu „Aktorzy przyjechali” na Długim Targu.
Zajęcia niemieckich grup językowych z przedstawicielami Goethe Institut w ramach Deutsch Wagen Tour; mgr Anna Rink oraz mgr Katarzyna Neumann.
Coroczny Europejski Dzień Języków.
Październik – Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych połączone z koncertem nauczycielskiego zespołu muzyczno-wokalnego „Kwiaty Rumianka” (mgr Daniel Łumianek – wokal, wicedyrektor Kamil Żmudziński – gitara basowa, Andrzej Kędzierski – gitara, pedagog Małgorzata Wawro – perkusja, mgr Wojciech Stępniak – klawisze, mgr Magdalena Szulist, mgr Katarzyna Neumann, mgr Monika Kuczyńska-Barczewska, mgr Paweł Kikolski – chórek).
Październik – udział uczniów w konferencji „Czy umierać za Gdańsk?”, odbywającej się w Dworze Artusa.
Październik - polsko-niemiecka grupa uczniów występuje z przedstawieniem „Spojrzeliśmy w przyszłość i zobaczyliśmy…” w czasie Konferencji Jednostek Centralnych PNWM w Europejskim Centrum Spotkań w Krzyżowej koło Wrocławia.
Listopad – spektakl „Nie daj szansy AIDS” przygotowany przez szkolną Grupę Tatralną pod kierunkiem mgr. Roberta Cyrty zajął trzecie miejsce w Konkursie Małych Form Teatralnych.
Listopad – coroczna impreza rozrywkowo-edukacyjno-profilaktyczna „Dzień bez papierosa”, przygotowana przez samorząd szkolny i nauczycieli pod kierownictwem pedagog Małgorzaty Wawro.
3 grudnia - odbyła się cykliczna impreza integracyjna „Z Mikołajem na sportowo”.
Grudzień – klasowy turniej piłki nożnej, połączony z pokazowym meczem koszykówki między reprezentacją szkoły a nauczycielami.
Styczeń – rozrywkowo-integracyjna akcja „Dzień dresa”, zorganizowana przez samorząd ucziowski.
Luty – spotkanie młodzieży w bibliotece szkolnej z Michałem Pruskim – współtwórcą scenariusza do filmu fabularnego opowiadającego o wydarzeniach Grudnia’70.
Luty – coroczna „Żywa lekcja historii”, pokaz bractwa rycerskiego Kerin, zorganizowany przez mgr. Leszka Szabłowskiego.
Luty – ukazuje się pierwszy numer szkolnej gazetki „Wena”, redagowanej przez uczennice klasy IId – Justynę Jans i Magdalenę Szczepińską.
Luty – dyrektor Bożena Kondratiuk dokonuje uroczystego otwarcia nowej szkolnej siłowni.
Luty – dyrektor Bożena Kondratiuk, mgr Anna Rink, mgr Robert Cyrta, mgr Wojciech Stępniak oraz uczennice Ewelina Bartoszewicz i Natalia Darska odbierają w Hannowerze Pokojową Nagrodę Ministerstwa Dolnej Saksonii za przygotowanie i wystawienie sztuki „Spojrzeliśmy w przyszłość i zobaczyliśmy…”.
Marzec – mgr Małgorzata Traczuk zorganizowała „I Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich” z okazji Dni Otwartych Szkoły, dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Marzec – klasowy turniej piłki nożnej zorganizowany przez uczniów klasy IIIf Macieja Gębala i Macieja Stachala, w którym udział wzięła także drużyna nauczycieli.
Kwiecień – uroczysty apel poprowadzony przez dyrektor Bożenę Kondratiuk spowodowany katastrofą smoleńską, połączony z symbolicznym zapaleniem zniczy przed szkołą i otwarciem wystawy poświęconej ofiarom katastrofy.
Kwiecień – udział młodzieży w Paradzie Pamięci Zbrodni Katyńskiej.
Kwiecień – szkolna akcja przeciw uzaleznieniu od telefonów komórkowych, przygotowana przez studentów UG, pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro.
Maj – uczeń Julian Kowalski wraz z polską reprezentacją zdobył złoty medal podczas światowych finałów Odysei Umysłu w USA.
Maj – udział młodzieży w paradzie z okazji Święta Miasta Gdańska.
Maj – fotograficzna wystawa „Botoks” z okazji trwającego w szkole „Roku kobiet”, przygotowana przez mgr. Emila Cieślaka.
Maj – akcja „Dzień bez papierosa”, pod kierunkiem pedagog Małgorzaty Wawro.
Maj – pokazowy mecz koszykówki między reprezetacją „dwudziestki” a drużyną nauczycieli.
Maj – udział Grupy Teatralnej mgr. Roberta Cyrty w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych o nagrodę „Bursztynowej maski” – prezentacja spektaklu „Na drugi brzeg”.
Czerwiec – spływ kajakowy po Motławie organizowany przez pedagog Małgorzatę Wawro i mgr Monikę Kuczyńską-Barczewską.
14 czerwca do Gdańska przypływa kogą grupa uczniów z LGO Bremen Leibnizplatz wraz z opiekunami. Przygotowali oni wystawę na temat powojennej historii polsko–niemieckich stosunków i zaprosili młodzież XX LO do odwiedzenia tej wystawy i wspólnego spędzenia czasu.
15 i 16 czerwca mgr Anna Rink organizuje dla uczniów z Bremy i uczniów XX LO wspólne zwiedzanie Gdańska, Malborka i Stutthofu.
17 czerwca na kodze odbywa się prezentacja wystawy. Rodzi się pomysł współpracy. Uczniowie Magdalena Szczepińska, Justyna Jans, Anna Hospodura, Monika Jankowska, Paulina Wolff, Joanna Tryka, Martyna Stanisławska i Łukasz Herholz pod kierunkiem mgr Anny Rink oferują swoją pomoc w opracowaniu polskiej wersji wystawy.
Czerwiec – koncert rockowy organizowany przez pedagog Małgorzatę Wawro z gościnnym udziałem zespołu mgr. Pawła Kikolskiego „ETOB Klimator”.
Czerwiec - Gdynia Kolibki - VII Marszobieg terenowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z województwa pomorskiego. Tradycyjnymi organizatorami zostają mgr Małgorzata Traczuk, mgr Elżbieta Kuchta oraz wolontariusze „dwudziestki”.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta