2011/2012

2011/2012

Wrzesień – uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wyjeździe na obóz sportowo-integracyjny w Chmielnie; zajęcia prowadzili mgr Emil Cieślak, mgr Robert Cyrta, pedagog Małgorzata Wawro oraz wychowawcy klas i pozostali nauczyciele.
Wrzesień – wicedyrektor Kamil Żmudziński wraz z grupą młodzieży wziął udział w XIII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Herbertowskich w Słubicach.
Wrzesień - rozpoczęła się realizacja interdyscyplinarnego projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół (współpraca anglistów: mgr Agnieszka Jackiewicz, mgr Aleksandra Rachoń, mgr Emil Cieślak, z zespołem biologiczno-geograficznym: mgr Beata Piełowska, mgr Daniel Łumianek); projekt jest realizowany przy współpracy ze szkołami z 10 innych państw: z Niemiec, Włoch, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Łotwy, Turcji i Słowenii.
Wrzesień - polsko- niemiecka wymiana młodzieży. Uczniowie z Meppen goszczą
w Gdańsku. Nasza wymiana przystępuje do ogłoszonego przez PNWM konkursu „Spotkajmy się pojutrze”. Aplikację przygotowali nauczyciele mgr Anna Rink, Norbert Kreimer, Ulrich Sudek i Martin Zimba.
Październik – dyrektor Bożena Kondratiuk zorganizowała wyjście dla uczniów i nauczycieli do Teatru Miejskiego w Gdyni na premierę spektaklu „Rock’n’roll”.
Październik – uczniowie uczestniczyli w pokazie bractwa rycerskiego Kerin, dotyczącym uzbrojenia armii starożytnej Grecji (koordynował mgr Leszek Szabłowski).
Październik – odbył się coroczny szkolny Europejski Dzień Języków Obcych, organizowany przez uczniów pod kierunkiem mgr Marzeny Chomziuk , mgr Katarzyny Neumann, mgr Magdaleny Szulist.
Październik – pierwszy wyjazd zagraniczny do Belgii w ramach projektu Comenius: mgr Agnieszka Jackiewicz, mgr Daniel Łumianek.
12 października uczniowie klasy If uczestniczyli w warsztatach poświęconych problemom emigracji „Jestem w ½ Berlińczykiem” przeprowadzonych przez panią Mariolę Stachurską z Fundacji Polsko- Niemieckiej w Berlinie.
Listopad – grupa uczniów wzięła udział w warsztatach komputerowych organizowanych i prowadzonych przez pracowników firmy Microsoft.
Listopad i grudzień – nauczyciele wychowania fizycznego współorganizowali
pod kierunkiem mgr Małgorzaty Traczuk turniej sportowy: „Szkoła bez agresji” dla szkół gimnazjalnych pod patronatem Prezydenta Gdańska i przy współpracy policji .
Listopad – polsko-niemiecka wymiana XX LO i Windthorst-Gymnasium kwalifikuje się do drugiego etapu konkursu „Spotkajmy się pojutrze”.
10 listopada – koncert organizowany przez pedagog Małgorzatę Wawro z gościnnym udziałem zespołu ETOB Klimator (wokal mgr Paweł Kikolski).
Grudzień – odbyła się 10 cykliczna impreza „Z Mikołajem na sportowo” dla osób niepełnosprawnych z województwa pomorskiego; przy organizacji pracowało 45 wolontariuszy – uczniów naszej szkoły, pod opieką Elżbiety Kuchty, Małgorzaty Traczuk i mgr Małgorzaty Tymańskiej. W zabawie udział wzięły 173 osoby. (Przy dalszej współpracy z Polskiem Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku i sponsorem imprezy: I Inspektoratem PZU w Gdańsku).
Luty 2012 – pierwszy udział w międzynarodowym projekcie „Polsko-Niemiecki Parlament Młodzieżowy” i wyjazd młodzieży naszej szkoły na obrady parlamentu do Szczecina – koordynator mgr Katarzyna Neumann.
Uczennica klasy IIA Anna Szczepińska zdobyła pierwsze miejsce w części chemicznej „Międzyszkolnego Konkursu MARIA CURIE” - przygotowanie mgr Teresa Rekowska.
W marcu odbyła się druga mobilność w projekcie Comenius do Portugalii z udziałem dyrektor Bożeny Kondratiuk, mgr Agnieszki Jackiewicz i mgr Aleksandry Rachoń.
16 marca miał miejsce dzień promocji szkoły, nasze liceum odwiedziła rekordowa grupa gimnazjalistów, którzy mogli zapoznać się z ofertą XX LO oraz być widzami spektaklu teatralnego - uczniowie z grupy teatralnej (Młodzieżowa Akademia Teatralna) z XX LO przygotowali i zaprezentowali spektakl na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta pt. „Tożsamość Pana Cogito” (przedsięwzięcie koordynowali mgr Monika Kuczyńska-Barczewska, pedagog Małgorzata Wawro, mgr Robert Cyrta).
W kwietniu odbyła się trzecia mobilność w projekcie Comenius do Turcji z udziałem uczniów naszej szkoły pod opieką szkolnego koordynatora projektu mgr Agnieszki Jackiewicz i mgr Aleksandry Rachoń.
Kwiecień – uczniowie klas o profilu teatralnym oraz uczestnicy Młodzieżowej Akademii Teatralnej wzięli udział w dwóch spektaklach „Hamlet 2 czasów” oraz „Hamlet transgatunkowy”; towarzyszyli im mgr Monika Kuczyńska-Barczewska oraz mgr Robert Cyrta).
16 kwietnia - odbyło się otwarte spotkanie „PODSTAWOWE ELEMENTY PROCESU BOLOŃSKIEGO. JAK WYBRAĆ STUDIA I STUDIOWAĆ W WARUNKACH ZACHODZĄCYCH ZMIAN?", współfinansowane ze środków „Kapitał Ludzki", zorganizowane z inicjatywy dyrektor Bożeny Kondratiuk - prelegentem był prof. Jerzy Polałek oraz przedstawiciel OKE.
17 - 24 kwietnia - wyjazd do Niemiec w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Tym razem we współpracy z VI LO. Bierzemy udział w drugim etapie konkursu „Spotkajmy się pojutrze”.
Czerwiec – uczniowie XX LO wzięli udział w finałowym etapie konkursu wiedzy o Niemczech Deutschland – Nachbarland pod opieką mgr. Pawła Kikolskiego.
Czerwiec – odbył się międzyszkolny konkurs literacki na esej lub wiersz inspirowany słowami Z. Herberta: Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie (nad wydarzeniem czuwali mgr Monika Kuczyńska-Barczewska, mgr Marcin Osijewski, mgr Marcin Dzierżawski).
12 czerwca w wojewódzkim etapie Licealiady Lekkoatletycznej w Chojnicach nasi uczniowie zdobyli 1 miejsce w sztafecie 4x100m chłopców, w składzie: Przemek Turek klasa IIE, Adam Lemańczyk klasa IIIB, Matuesz Kuczewski klasa IIIF, Artur Kowalczyk klasa IB. 2 miejsce w skoku w dal uzyskał Matuesz Kuczewski z klasy IIIF.
Czerwiec - odbył się Europejski Dzień Języków Obcych z udziałem młodzieży XX LO, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli języków obcych. Powstała też strona internetowa zespołu przedmiotowego języków obcych: Języki obce oknem na świat.
W ciągu całego roku szkolnego uczniowie z grupy teatralnej (Młodzieżowa Akademia Teatralna) a także uczniowie innych klas uczęszczali na spektakle teatralne w Teatrze Wybrzeże, Teatrze Miniatura, Teatrze Szekspirowskim, Teatrze „W Blokowisku”, Sopockiej Scenie „OFF DE BICZ", Teatrze Miejskim w Gdyni, Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Plenerowych
i Ulicznych „FETA” (pod opieką mgr Moniki Kuczyńskiej-Barczewskiej, mgr. Roberta Cyrty, mgr. Marcina Dzierżawskiego).

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta